Contact

030 6569635  - Algemeen telefoonnummer

maandag t/m donderdag van 10.30 - 15.00 uur


Adres administratiekantoor APN:

Postbus 91
4000AB Tiel

Let op! Gewijzigd per 1 april 2017


Debra Nederland staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 41059877


Rabobank 11 90 10 712 (IBAN NL 27 RABO 0119010712 – BIC RABO NL 2U)


Debra heeft een ANBI-verklaring.
Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Debra Nederland 2017