Skip to main content

Vereniging voor Epidermolysis Bullosa Patiënten

ALV 2020 Apenheul

Algemene Ledenvergadering Debra 2020

Een kort verslag:

Dit jaar was de Algemene Ledenvergadering van DEBRA Nederland in verband met de Corona maatregelen anders dan gebruikelijk.
We hebben deze dan ook gesplitst in twee bijeenkomsten:
Op 8 juli was er een online bijeenkomst, waarin de jaarrekening van 2019 werd besproken, op 19 september werd er een tweede bijeenkomst gehouden in de Apenheul in Apeldoorn.

De goedgekeurde jaarverslagen van 2019 kunt u vinden op onze website.

Ieder jaar combineren we de ALV met een ledendag op een leuke locatie. Gelukkig kon 19 september een tweede deel van de ALV worden gehouden in de Apenheul. 38 leden en 19 kinderen waren hierbij aanwezig.

De Apenheul had een zeer grote zaal beschikbaar, met een ruime foyer, waar we elkaar konden ontmoeten, terwijl we op 1,5 meter afstand bleven. Standhouders van All we care, Flen Health, Mölnlycke, en UrgoMedical waren aanwezig om informatie te geven over (nieuwe) producten.
We konden de nieuwe brochure laten zien, geschreven door Drs Petra de Graaf naar aanleiding van haar onderzoek. Met mooie foto’s van Liesbeth Parlevliet. Liesbeth vertelde nog iets over haar project: kinderen en jonge mensen met EB fotograferen, om een fotografisch portret te kunnen maken. Dit ter nagedachtenis aan haar zoon Dennis.

Na de koffie en een heerlijk taartje namen we plaats in de zaal. Onder andere het beleidsplan voor 2021 werd besproken. Deze werd goedbevonden door de leden. Daarnaast zijn de vernieuwde statuten van DEBRA Nederland met 2/3 meerderheid van alle leden goedgekeurd. Hennie Verhoef en Janet Schokker konden (daarom) herbenoemd worden in het DEBRA bestuur voor een derde termijn.
Na de lunch, die (coronaproof) klaarstond, kon men het park bezoeken. Het was een heerlijke nazomer dag! Als afsluiter vonden veel leden elkaar op de tribune bij de gorilla’s, waar we konden zien hoe deze gevoerd werden.
Het was een geslaagde dag!

Janet Schokker, (voorzitter Debra NL)